Träningar

Jag är en engagerad tränare med fokus på varje ekipages förutsättningar och dagsform. Jag brinner för att lära ut och lämnar inget åt slumpen. Jag är väldigt noga med elevens förståelse för hästen och det arbete vi under träning utför. Fokus ligger på hästens anatomi och hur eleven på bästa sätt ridmässigt stärker sin häst och sin egen grundsits som ryttare för att kunna prestera så bra som möjligt.

Prislista:
Dressyrträning 45 min: 350 SEK inkl 6% moms
Milersättning: 25 SEK/ mil inkl 6% moms

Tävlingscoach

Som tävlingscoach följer jag med mina elever ut på tävling och hjälper till på framridningen samt strukturerar upp ett bra sätt att fokusera, innan och under tävling, utefter varje ryttares förutsättningar och tidigare erfarenheter. Jag hjälper eleven att sätta upp ett tydligt mål med den aktuella tävlingen och hjälper eleven med den mentala biten för att kunna prestera så bra som möjligt. Efter tävlingen utvärderar vi känslan och resultatet och sätter upp nya mål i den framtida träningen utefter detta.
Jag coachar endast de elever som tränar regelbundet för mig då det är dem jag kan hjälpa på bästa sätt.

Prislista:
Tävlingscoach: 470 SEK per timme inkl 25% moms
Milersättning: 25 SEK/mil inkl 25% moms